Uitgelicht Nieuws

Uitnodiging algemene leden vergadering

Geschreven door Vera v.d. Oord.

Op dinsdag 27 maart 2018 vindt onze jaarlijkse algemene leden vergadering weer plaats. Alle leden van VZ&PC Nautilus zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Locatie: Wijkgebouw De Spil

De Bunders 5

5467 JZ  Veghel

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening 20.00 uur
 2. Vaststellen Notulen ALV 2017
 3. Jaarverslagen 2017
 4. Financieel verslag 2017
 5. Verslag kascommissie 2017
 6. Benoeming kascommissie 2018
  • Aftredend 2018: Hella van den Oord
  • Aftredend 2019: Jurgen Pennings
 1. Begroting 2018
  • Vaststellen contributie
 1. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Ingeborg Heerkens
   • Vacant
   • Vacant

Voor het bestuur zijn we nog op zoek naar bestuursleden, aanmelden kan via bestuur@vzpcnautilus.nl

 1. Huldiging leden
 2. Rondvraag
 3. Sluiting