Regels voor trainingen i.v.m. corona maatregelen.

Geschreven door Jeroen van Houtum.

Versie: 19-aug-2020

Aanmelden:

Als je wil komen trainen moet je vooraf aanmelden via de site.

Neem de onderstaande punten goed in acht bij aanmelding voor een training:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon, tijdens het sporten hoeft er geen 1.5m afstand gehouden te worden in het water, buiten het water moet dit wel (uitzondering voor kinderen tot en met 17 jaar onderling).

Voorbereiding voordat je gaat trainen:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen 18 jaar of ouder.
 2. Meld je aan voor de training op de site.
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom niet meer dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad (Op dinsdag en vrijdag ochtend 5 minuten).
 6. Wij adviseren om voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis te douchen.
 7. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 8. Als je tijdens de training wil drinken neem dan een bidon mee en vul deze thuis.

Tijdens de training:

 1. Ingang voor de zwemtraining is via het hoofdingang zoals vanouds.
 2. Zwemmers hebben toegang tot de accommodatie. Ouders mogen met in acht neming van de 1.5m regel in het sportcafé wachten.
 3. Omkleden in de kleedlokalen of hokjes en kleding mee naar het zwembad nemen.
 4. Volg altijd de aanwijzingen van de trainers op.
 5. De trainer geeft aan in welke baan je zwemt.
 6. Voor zwemmers van 18 jaar en ouder: houd altijd 1.5m afstand, deze regel geld niet als je in het water bent.
 7. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 8. Douchen is toegestaan mits de 1.5m gehanteerd wordt (voor 18 jaar en ouder): Wij adviseren om thuis te douchen.
 9. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de receptie (dus niet via het sportcafé). Omkleden is geen moment om sociale contacten te onderhouden / te spelen.

Afstand houden!

Voor zwemmers van 18 jaar en ouder geldt de regel van minimaal 1,5m afstand houden. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de nodige aanpassingen nodig.

Als bovenstaande regels niet in acht genomen worden zal je uit de zwemhal worden gestuurd en moet je de accommodatie zo spoedig mogelijk verlaten.

Hou rekening met elkaar!