Regels voor de sterrenplan trainingen i.v.m. corona maatregelen.

Geschreven door Jeroen van Houtum.

Het Sterrenplan is inmiddels weer van start gegaan, lees onderstaande goed door voordat je op de afgesproken tijden naar het zwembad komt!

Algemene regels:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon, (Uitzondering voor kinderen tot en met 17 jaar onderling). 
 • In het water hoeft geen rekening gehouden worden met de 1.5m regel.

Wij gaan er vanuit dat wanneer bovenstaande van toepassing is en de zwemmer niet kan komen zwemmen, de zwemmer voorafgaand aan de training wordt afgemeld via het bekende mailadres. Bij aanwezigheid gaan wij er vanuit dat bovenstaande niet van toepassing is.

Regels specifiek voor het Sterrenplan:

 • Kom 10 minuten voorafgaand aan de training naar het zwembad, dat is dus om 18.05 uur. Om 18.15 uur start de training;
 • In de hal mogen maximaal 10 personen wachten dus het zeer dringende verzoek is om buiten te wachten. We gaan weer terug naar de reguliere routing qua omkleden en douchen op zowel de heenweg als de terugweg vanaf zaterdag 5 juni.
  • Wij kunnen ons voorstellen dat sommige zwemmers hier meer moeite mee hebben. Dit omdat gebleken is dat met name wanneer de zwemlessen zijn afgelopen het bij de douches vrij druk is en niet door iedereen de 1,5 m afstand wordt bewaard. Voor deze zwemmers geldt dat zij dan ook nog via de EHBO ruimte het zwembad mogen betreden op de wijze zoals afgelopen weken gebruikelijk was;

Let op: kinderen dienen zichzelf aan- en uit te kleden. Het is niet toegestaan om als ouders hierbij te helpen, dit om te voorkomen dat er teveel mensen in het complex aanwezig zijn!

 • Zwemmers hebben toegang tot de accommodatie. ouders/verzorgers kunnen buiten wachten of in de horeca. (In de horeca zijn maar beperkte zit plaatsen.)
 • Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; Op een aangeduide locatie is desinfectiemiddel beschikbaar;
 • Volg altijd de instructies van de trainers op; 
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Na het zwemmen omkleden in de kleine of grote kleedhokjes.
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de receptie (dus niet via het sportcafé).
 • Omkleden is geen moment om sociale contacten te onderhouden / te spelen. 

Extra regels vanuit Laco Veghel.

 • Horeca is open.
  • Maximaal 34 personen mogen binnen (kinderen mee gerekend).
  • Iedereen moet zitten aan de voorbestemde tafels. (aan de bar hangen mag niet).
  • Registratie is verplicht, dit gaat niet via onze site.
 • Voor de rest gelden de regels die zijn voorgeschreven door de RIVM.