Uitgelicht Nieuws

Regels voor trainingen i.v.m. corona maatregelen.

Geschreven door Jeroen van Houtum.

Aanmelden:

Als je wil komen trainen moet je vooraf aanmelden via de site.

Neem de onderstaande punten goed in acht bij aanmelding voor een training:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. Afmelden training kan via trainers@vzpcnautilus.nl
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan, indien dit voor de activiteit vereist wordt. Waarborg verder altijd de 1,5 meter afstand.
 • In alle overdekte ruimten in en rond het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht voor personen ouder dan 12 jaar:
  • Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geld:
   • geen mondkapjesplicht voor zwemmers;
   • wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;
  • De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er
   • actief wordt gesport (ook op de kant);
   • (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie teveel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.
  • Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.

Voorbereiding voordat je gaat trainen:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen 18 jaar of ouder.
 2. Meld je aan voor de training op de site. (aanmelden kan van 7 dagen tot 1 minuut van te voren)
 3. Wanneer je een reservering hebt gemaakt wordt deze reservering meteen bevestigd.
 4. Indien je toch ziek wordt meld je eigen voor de training af.
 5. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 6. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 7. Kom niet meer dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad (Op dinsdag en vrijdag ochtend 5 minuten).
 8. Wij adviseren om voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis te douchen.
 9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 10. Als je tijdens de training wil drinken neem dan een bidon mee en vul deze thuis.

Tijdens de training:

 1. In de hal mogen maximaal 10 personen wachten dus het zeer dringende verzoek is om buiten te wachten. We gaan weer terug naar de reguliere routing qua omkleden en douchen op zowel de heenweg als de terugweg vanaf zaterdag 5 juni.
  • Wij kunnen ons voorstellen dat sommige zwemmers hier meer moeite mee hebben. Dit omdat gebleken is dat met name wanneer de zwemlessen zijn afgelopen het bij de douches vrij druk is en niet door iedereen de 1,5 m afstand wordt bewaard. Voor deze zwemmers geldt dat zij dan ook nog via de EHBO ruimte het zwembad mogen betreden op de wijze zoals afgelopen weken gebruikelijk was;
 2. Zwemmers hebben toegang tot de accommodatie. Ouders hebben geen toegang tot de accommodatie.
 3. Volg altijd de aanwijzingen van de trainers op.
 4. De trainer geeft aan in welke baan je zwemt.
 5. Voor zwemmers van 18 jaar en ouder geld: Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan, indien dit voor de activiteit vereist wordt. Waarborg verder altijd de 1,5 meter afstand.
 6. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 7. Douchen is toegestaan.
 8. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de receptie (dus niet via het sportcafé). Omkleden is geen moment om sociale contacten te onderhouden / te spelen.

Afstand houden!

Voor zwemmers van 18 jaar en ouder geldt de regel van minimaal 1,5m afstand houden. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de nodige aanpassingen nodig.

Als bovenstaande regels niet in acht genomen worden zal je uit de zwemhal worden gestuurd en moet je de accommodatie zo spoedig mogelijk verlaten.

Wij willen jullie je dringend verzoeken om je aan bovenstaande maatregelen te houden. Nautilus kan namelijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de regels in het zwembad. Dit kan de club een boete opleveren van maximaal € 4000,-.

Extra regels vanuit Laco Veghel.

 • Horeca is open.
  • Maximaal 34 personen mogen binnen (kinderen mee gerekend).
  • Iedereen moet zitten aan de voorbestemde tafels. (aan de bar hangen mag niet).
  • Registratie is verplicht, dit gaat niet via onze site.
 • Voor de rest gelden de regels die zijn voorgeschreven door de RIVM.

Hou rekening met elkaar!