Wie is de Rat?

Geschreven door Wilbert.

Als variant op het populaire TV programma ’Wie is de Mol’ zullen we in het seizoen 2019-2020 bij Nautilus starten met een variant hierop: ‘ Wie is de Rat’

Wanneer:

Vrijdag avond trainingen van 20.00 – 20.45

  • 27 September – Kennismaking + Opdracht 1
  • 25 Oktober – Opdracht 2
  • 1 November – Opdracht 3
  • 8 November – Opdracht 4
  • 15 November – Opdracht 5
  • 29 November – Opdracht 6
  • 6 December – Opdracht 7
  • 20 December – Finale

Iedere deelnemer mag 1 onderdeel missen. Dit moet wel minimaal 1 week van te voren worden aangegeven. Opdracht 8 en de Finale mogen niet gemist worden.

Wie?

Alle leden uit de JJS of de Masters kunnen zich aanmelden. Minimaal 10 deelnemers en maximaal 30 deelnemers. Bij meer aanmeldingen is de volgorde van aanmelding bepalend.

Uitleg:             

De kandidaten moeten samenwerken om de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Een van hen is een bedrieger, een rat, en die heeft als opdracht om de opdrachten te saboteren. De rat moet dit doen zonder dat de anderen dit doorhebben. Na elke training (iedere week) krijgen de kandidaten vragen over de identiteit van de rat. De laatste vraag van deze test is altijd “Wie is de Rat?”, waarbij de kandidaten moeten aangeven wie ze denken dat de rat is. Degene(n) die de minste goede antwoorden geeft, ligt uit het spel en mag niet meer deelnemen aan de resterende opdrachten. Er is de kandidaten alles aan gelegen om zo veel mogelijk informatie over de anderen in te winnen, vooral over diegene waarvan zij vermoeden dat die de rat is. Het kan ook slim zijn van een kandidaat om zichzelf verdacht te maken, zodat de anderen op hem als rat stemmen. Ook kunnen de kandidaten jokers verdienen; voor elke joker die men inzet, wordt een fout beantwoorde vraag goed gerekend. Het eigen belang kan behoorlijk conflicteren met het groepsbelang. Uiteindelijk blijven er drie kandidaten in de finale over. Een wint, een verliest en de derde is de rat. De kandidaat die in de finale de test het beste maakt, wint Wie is de Rat?

Aanmelden?

Dit kan door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar: WieIsDeRat@vzpcNautilus.nl