Technische Commissie Zwemmen

TC Zwemmen heeft het doel om voor de zwemafdeling alle activiteiten die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan trainingsactiviteiten te coördineren. TC Zwemmen is er niet voor om trainingsschema’s / jaarplanning e.d. te maken, evenmin om afdeling overschrijdende activiteiten te coördineren.

Door de corona crisis zijn afgelopen seizoen de wedstrijden abrupt afgebroken. Momenteel is er nog veel onduidelijk of en hoe er dit seizoen wedstrijden georganiseerd kunnen worden. De TC zal dit nauwlettend in de gaten houden en hierover de wedstrijdzwemmers zo goed mogelijk informeren.

NaamFunctie(s)
Wilbert BartenAlgemene coördinatie, Wedstrijdadministratie klassement wedstrijden, limiet wedstrijden en overige wedstrijden
Hetty BartenOfficials en evenementen
Jimmy van RielMaterialen, presentielijsten
Bram van RooyWedstrijdadministratie Verenigingscompetitie
Paul van RooyWedstrijdadministratie Master wedstrijden

Contact:
Bovenstaande personen zullen regelmatig in het zwembad zijn. Het makkelijkste is om eventuele vragen of opmerkingen direct met hen te bespreken.
De TC is ook te bereiken via e-mail: tczwemmen@vzpcnautilus.nl