Vertrouwenscontactpersoon

Veilig sporten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur van VZ&PC Nautilus er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, hoeft dit niet altijd zo het geval te zijn. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. Mocht zich onverhoopt ongewenst gedrag binnen VZ&PC Nautilus aan de orde komen, dan verzoeken wij u dringend DIRECT contact op te nemen met één van onze 2 vertrouwenscontactpersonen; Karin Verbeek of Jos van Sleuwen. Wij benadrukken, dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders namens hen, hiervan gebruik kunnen maken. Ze zijn te bereiken op de volgende mailadressen: vcp@vzpcnautilus.nl

Daarnaast conformeren zowel de KNZB als VZ&PC Nautilus zich aan het beleid van NOC*NSF en is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 – 2025590 of op www.centrumveiligesport.nl. Via deze website van NOC*NSF kunt u hierover allerlei informatie vinden.