Notulen algemene ledenvergadering 2019

Geschreven door Jeroen van Houtum.

De notulen van de algemene ledenvergadering is bekend.