Notulen algemene ledenvergadering 2020

Geschreven door Jeroen van Houtum.

De notulen van de algemene ledenvergadering is bekend. De notulen is op te vragen bij het bestuur.