Coronamaatregelen vanaf 28 nov.

Geschreven door Jeroen van Houtum.

Beste leden,

Gisteren heeft het kabinet wederom nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Een deel van deze maatregelen raken ook onze vereniging. De meest ingrijpende maatregel is dat er een lockdown is aangekondigd vanaf zondag 28 november tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Vooralsnog duurt deze lockdown in ieder geval tot 19 december.

Dat houdt voor onze vereniging in dat alle trainingen na 17.00 uur en voor 05.00 uur komen te vervallen. Onderaan deze e-mail zien jullie een overzicht van de trainingen per week met daarachter of dat ze wel of niet doorgaan (in ieder geval tot 19 december).

We gaan als vereniging bekijken of dat we mogelijk extra trainingsmomenten kunnen creëren of dat we binnen de bestaande uren een uitbreiding kunnen toepassen voor andere groepen. Dit geldt dan voor de groepen die nu getroffen worden door de sluiting om 17.00 uur. Dit is uiteraard volledig afhankelijk van diverse interne en externe factoren. Wij zullen jullie hier in de loop van de week over informeren. Tot die tijd blijven de trainingen enkel toegankelijk voor de huidige doelgroepen.

Tot slot is nog onduidelijk of dat de Pietentraining van vrijdagavond 3 december verplaatst zal worden. Ook dit hangt af van diverse interne en externe factoren en jullie zullen hier tijdig over worden geïnformeerd.

Wellicht ten overvloede, maar alle overige bestaande maatregelen zoals afstand houden, het dragen van een mondkapje, toegang tot het zwembad met een coronatoegangsbewijs en het aanmelden via de website blijven bestaan.

TrainingsmomentVervalt ja of nee?
Maandagavond 18.15 – 19.15Vervalt
Dinsdagochtend 06.30 – 07.15Vervalt niet
Dinsdagavond 18.15 – 19.00Vervalt
Donderdagavond 18.15 – 20.00Vervalt
Donderdagavond 22.00 – 23.00Vervalt
Vrijdagochtend 06.30 – 07.15Vervalt niet
Vrijdagavond 18.15 – 20.45Vervalt
Zaterdagmiddag 15.30 – 17.30Vervalt niet (LET OP, training tot 16.45/17.00 uur)
Zondagochtend 08.30 – 10.30Vervalt niet

Mochten er vragen zijn, dan vernemen we dat graag.

Namens het bestuur van VZPC Nautilus,

Tim van Slooten