Algemene Leden Vergadering 2017

Geschreven door Wilbert.

Op 8 maart 2017 vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Alle leden van VZ&PC Nautilus zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Locatie: Wijkgebouw De Spil                      NIEUWE LOCATIE!!

De Bunders 5

5467 JZ Veghel

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1.  Opening 20.00 uur
 2. Vaststellen Notulen ALV 2016
 3. Jaarverslagen 2016
 4. Financieel verslag 2016
 5. Verslag kascommissie 2016
 6. Benoeming kascommissie 2017
 7. Begroting 2017
 8. Bestuursverkiezing
 9. Huldiging leden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting