Ledenadministratie

Je wordt lid van de vereniging door je aan te melden voor één of meerdere onderdelen van de vereniging. Als lid krijg je begeleiding in dat deel van de zwemsport waarvoor je jezelf hebt aangemeld.

Leden van Nautilus betalen contributie. Hiervan worden vrijwel alle kosten betaald. De contributie dient daarom op tijd te worden betaald. De contributie wordt per kwartaal vooruit betaald en geschiedt door automatisch incasso. De contributie wordt in de eerste 14 dagen van januari, april, juli en oktober afgeschreven. Indien je in de loop van het kwartaal lid van Nautilus wordt, zal bij het eerstvolgende kwartaal de contributie met terugwerkende kracht worden verrekend. Als je deelneemt aan wedstrijden betaal je per kwartaal €2,- extra contributie voor een startvergunning.

De contributie bedragen zijn te vinden in tabblad contributie.

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging kan alleen per 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december.
Wel dient de opzegging minimaal 1 maand van tevoren te geschieden. Ben je te laat met opzeggen dan dient de contributie toch betaald te worden. Bij (tijdige) opzegging wordt je machtiging ingetrokken.

Aanmelden of opzeggen kan via ledenadministratie@vzpcnautilus.nl

Marleen van Slooten
ledenadministratie@vzpcnautilus.nl