Ereleden

Naast de “gewone” leden kent de vereniging in haar statuten nog 2 categorieën leden. Dit zijn de ereleden en de leden van verdienste.

Nautilus kent 4 ereleden. Dit zijn:

Theo van Boxmeer, die in het verleden als penningmeester en voorzitter jarenlang de vereniging heeft aangestuurd en die bovendien al vele jaren als official voor Nautilus werkzaam is.

Wilbert Barten, die bijna 25 jaar als (hoofd) trainer aan de zwemafdeling sturing heeft gegeven, in bestuur heeft gefunctioneerd als secretaris en vandaag de dag weer hoofdtrainer van de JJS is.

Ineke van den Dries, heeft zo’n 30 jaar als (hoofd) trainer gefungeerd voor diverse zwemafdelingen. Ineke stond aan de basis van het Sterrenplan bij Nautilus.

Jos van Sleuwen: Dit vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de zwemvereniging, zijn brede inzet en in het bijzonder voor zijn bestuursfuncties gedurende de afgelopen jaren.