Sterrenplan

Het Sterrenplan is uitermate geschikt voor kinderen tot en met 11 jaar, die in het bezit zijn van het zwemdiploma A (verplicht). Aanvulling met B en C is niet noodzakelijk, maar wel gewenst. Bij het Sterrenplan staat vooral plezier hebben in en met het water voorop. Het speelse karakter van de lessen zal hiertoe in belangrijke mate bijdragen. De aangeboden oefenstof sluit aan op de basisvaardigheden die is opgedaan tijdens het diplomazwemmen. Bij het Sterrenplan worden deze vaardigheden verder uitgebouwd en maakt het kind kennis met alle facetten die de zwemsport rijk is. Na het doorlopen van het Sterrenplan kan het kind bewuster een keuze maken tussen de verschillende afdelingen binnen de zwemsport.

Het totale Sterrenplan bestaat uit 5 blokken van 6 lessen. Ieder blok wordt met een toets afgesloten, waarbij op 4 onderdelen de aangeleerde vaardigheden moeten worden getoond. Deze onderdelen zijn: het te water gaan op diverse manieren, samenwerkingsvormen, behendigheidsvormen en de voortbewegingsvormen. Daar wij een zwemvereniging zijn, zal in de lessen dit laatste onderdeel in verhouding tot de andere vormen uitgebreider aan bod komen. Deelnemers aan het Sterrenplan krijgen een poster, en na het behalen van de toetsen zullen er stickers en certificaten worden uitgereikt.

Deelnemers aan het Sterrenplan kunnen deelnemen aan de jaarlijkse Clubkampioenschappen. Daarnaast is het mogelijk dat er extra activiteiten worden georganiseerd waaraan deelgenomen kan worden, zoals introductiedagen en Sinterklaastraining.

Trainingstijden: 

Vrijdag, 17.45-18.45

Lessenoverzicht sterrenplan vrijdagavond seizoen 2023-2024 start 1 sept.docx

Heb je vragen of wil je een proefles aanvragen? Vul ons contactformulier dan in: