Bestuur

Het bestuur heeft als taak om een goede sfeer te creëren waarin de club optimaal kan functioneren. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, het ‘groot’ bestuur wordt aangevuld met algemene leden. Tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering worden de bestuursleden gekozen door de leden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:             Mark Spijkerboer

Secretaris:             Tim van Slooten

Penningmeester:  Jimmy van Riel

Lid:                          Jeroen van Houtum

 

De club is opgedeeld in een aantal verschillende afdelingen.

structuur-nautilus

Heeft u vragen voor het bestuur, vul het contactformulier in.

Het bestuur vergadert 1 x per maand. Heb je zaken die mogelijk voor de agenda van de bestuursvergadering van belang zijn, maak die dan aan het bestuur kenbaar. Locatie en datum wordt gegeven als u er om vraagt.

2x per jaar zal er een groot overleg met TC’s en trainers plaatsvinden.

 

Algemene Ledenvergadering: Begin maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Locatie, tijd en agenda worden t.z.t. bekend gemaakt.