Notulen ALV 2017

Geschreven door Jeroen van Houtum.

 1. Opening

Om 20.00 uur heet de voorzitter iedereen welkom op deze ALV.

Presentielijst: zie Bijlage 1 – prenestielijst.

 

 1. Vaststellen notulen ALV 2016

Notulen van de ALV 2016 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag 2016

Secretaris presenteert het jaarverslag

Jaarverslag: zie Bijlage 2 – Jaarverslag Nautilus 2016

 

 1. Financieel verslag 2016 en begroting 2017

Penningmeester presenteert de cijfers over 2016 alsmede de begroting voor 2017.

Financieel verslag 2016: op te vragen bij het bestuur

Begroting 2017: op te vragen bij het bestuur

Toelichting begroting 2017: zie Bijlage 5 – Toelichting finacieel overzicht

 

 1. Verslag kascommissie 2016

De kascommissie (Hella van den Oord en Jettie Kluijtmans) hebben de boeken gecontroleerd en deze in orde gevonden.

 

 1. Benoeming kascommissie 2017

Heleen Bel is aftredend, Hella van den Oord blijft nog 1 jaar aan. Jurgen Pennings neemt de plaats over van Jettie Kluijtmans.

 

 1. Vaststellen contributie 2017

Gezien de financiële cijfers over 2016 is er geen aanleiding om een wijziging in de contributie voor te stellen. Unaniem wordt besloten om de contributie niet te wijzigen.

 

 1. Bestuursverkiezing 2017

Aftredend: Twan Jacobs, Merlin Weber en Wilbert Barten.

Toelichting: Twan en Merlin kunnen de activiteiten voor de vereniging niet combineren met hun eigen bedrijf. Wilbert stopt met zijn bestuursfunctie omdat hij zich als trainer in wil gaan zetten voor de vereniging.

Jaqueline Pennings treed aan als nieuw bestuurslid.

 

 1. Toekomst plannen zwembad

Nautilus heeft in 2016 het initiatief genomen om samen met de andere verenigingen die gebruik maken van zwembad ‘De Beemd’ te kijken naar de toekomst voor het zwemmen in Veghel. In samenspraak met de KNZB hebben we bij dit overleg ook de verenigingen uit St. Oedenrode en Schijndel betrokken.

De verenigingen hebben duidelijk de intentie om gezamenlijk op te trekken en een duidelijke voorkeur om een overdekt zwembad in iedere kern gemeente te behouden.

Wij zijn sterk afhankelijk van de plannen van gemeente Meierijstad, de gemeente heeft echter andere prioriteiten en wil momenteel niet van gedachte wisselen over de toekomst van zwemwater in Veghel.

 

 

 

 

 1. Huldiging leden

Een ongekend groot aantal trouwe leden krijgt een presentje als blijk van waardering:

 

10 jaar    Arno van der Wielen          Myra Breman                  Mark van Dinther

Marco van de Burgt           Manitha Kanters             Bart van Lith

Lana Breman

 

15 jaar    Jan Heerkens                   Ingeborg Heerkens         Anja van de Rakt

Helene Rijk                       Marga Schouten             Monique Schouten

Raymond van Uden           Marcel Lewis                  Joachim Noij

 

20 jaar    Han Simons

 

25 jaar    Theo van Boxmeer            Remco Verheij                Carla van der Heijden

 

 

 1. Rondvraag

Geen vragen

 

 

 1. Sluiting

Om 21.00 bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

 


Sponsors van Nautilus: