Regels voor trainingen i.v.m. corona maatregelen.

Geschreven door Wilbert.

Versie: 20-05-2020

Aanmelden:

Als je wil komen trainen moet je vooraf aanmelden. Voorlopig kan dit alleen via de mail, naar andere oplossingen wordt nog gezocht.

Neem de onderstaande punten goed in acht bij aanmelding voor een training:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon, ook in het water! (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling)

Aangezien het aantal personen in het zwembad beperkt is kunnen wij niet garanderen dat iedere aanmelding gehonoreerd zal worden. Wij proberen de aanmeldingen zo snel mogelijk te verwerken en iedereen krijgt sowieso antwoord. Alleen zwemmers die een bevestiging hebben ontvangen zijn welkom op de training.

Voorbereiding voordat je gaat trainen:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar.
 2. Kom alleen als je een bevestiging hebt ontvangen van de aanmelding.
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad (Op dinsdag en vrijdag ochtend 5 minuten).
 6. Douche thuis voor en na het zwemmen
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet
 8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes
 9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 10. As je tijdens de training wil drinken neem dan een bidon mee en vul deze thuis.

Tijdens de training:

 1. Ingang voor de zwemtraining is via het sportcafé. Voor de ochtend training is de ingang via de deur van de sporthal (naast het sportcafé).
 2. Alleen zwemmers hebben toegang tot de accommodatie. Ouders dienen elders te wachten tot de training is afgelopen.
 3. In sportcafé / hal de schoenen uit doen. Badslippers aan doen!
 4. In sportcafé / zwembad (dinsdag / vrijdag ochtend trainingen) ruimte uitkleden tot op de badkleding.
 5. Kleding en schoenen in tas meenemen in de zwemhal.
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de trainers op
 7. Voor zwemmers van 13 jaar en ouder: houd altijd, ook in het water, 1,5m afstand.
 8. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 9. Na het zwemmen niet douchen (doe dit thuis!)
 10. Na het zwemmen omkleden in de kleedhokjes (deze zijn om en om afgesloten)
 11. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de receptie (dus niet via het sportcafé) . Omkleden is geen moment om sociale contacten te onderhouden / te spelen.

Afstand houden!

Voor zwemmers van 13 jaar en ouder geldt de regel van minimaal 1,5m afstand houden. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de nodige aanpassingen nodig.

 • Omkleden in sportcafé / zwembad (dinsdag / vrijdag ochtend trainingen. Houd ook hier 1,5 m afstand van elkaar.
 • We zullen het bad opdelen in 3x 2 banen.
 • We zullen in 1 richting zwemmen.
  • Baan 1 naar het instructiebad, baan 2 naar het startblok
  • Baan 4 naar het instructiebad, baan 3 naar het startblok
  • Baan 5 naar het instructiebad, baan 6 naar het startblok
 • De trainer geeft aan in welke baan je zwemt.
 • Inhalen in de baan is niet toegestaan. Is het tempo verschil zo groot dat het beter is om iemand in te halen tik dan de zwemmer voor je op de voeten. Als je op de voeten wordt getikt zwem dan je baan uit en neem in de rechterhoek plaats, laat de groep achter je passeren en sluit achter aan.
 • Aan de kant hangen is niet toegestaan. Als je niet verder kan zwemmen of iets moet vragen kom je direct uit het water en meld je bij de trainer. De trainer geeft aan wanneer je weer verder mag gaan met de training.

Als bovenstaande regels niet in acht genomen worden zal je uit de zwemhal worden gestuurd en moet je de accommodatie zo spoedig mogelijk verlaten.

Hou rekening met elkaar!

De 1,5m afstand regel vraagt om veel flexibiliteit. De trainingen zullen niet zo zijn zoals we gewend waren. Vooral het niet elkaar inhalen en niet bij elkaar aan de kant hangen is een uitdaging.

Ben flexibel en hou rekening met elkaar. De schema’s zijn niet heilig, als je merkt dat de afstand tot een voorganger te klein wordt kun je bijvoorbeeld overschakelen op een andere (langzamere) slag of een baan alleen benen zwemmen. Natuurlijk ook weer rekening houdend met de zwemmer die achter je zwemt. Zo’n aanpassing kan ook andersom, als je merkt dat de afstand te groot wordt zwem dan een baan een snellere slag of in een hoger tempo. Je kan ook uit het water komen om andere zwemmers te laten passeren.

Is het tempo verschil zo groot dat het beter is om iemand in te halen tik dan de zwemmer voor je op de voeten. Als je op de voeten wordt getikt zwem dan je baan uit en neem in de rechterhoek plaats, laat de groep achter je passeren en sluit achter aan.